Kurumsal kimlik tabiri, bir kurumun şirketin içinde ve dışında genel duruşunu temsil etme biçimine denir. Aslında kurumsal kimlik nedir ? Sorusuna, kısaca kurumun kendisini ifade etme biçimidir diyebiliriz.

Kurumsal kimliği oluşturan faktörler çoğunlukla, gözle görülebilen görsel materyallerdir. Logo, logoda kullanılan renkler, logonun vermeye çalıştığı mesajlara kadar tüm görsel çalışmalar kurumsal kimlik içindir. 

Kurumsal Kimlik Kazanımı 

Günümüz teknolojisinde; artık websitesi, logo vb. araçların yanı sıra çok daha fazla araç kullanılır. Ek reklam alanları ve farklı görsel teknoloji biçimleri de kullanılmaktadır. Kurumsal kimliğe önem verilmesi, işletmenin gelecegi adına önemli bir anlam teşkil eder. 

Kurum İçi Kurumsal Kimlik Yapısı 

Kurum içi kurumsal kimlik, iş ciddiyetini arttırır, şirkete gelen-giden ve alışveriş yapanlar açısından önemlidir. Logo, firma ismi, slogan, kartvizitler, dosyalar, muhasebe belgeleri(fatura, makbuz vb.) ile çeşitli belgeler kullanılabilir. 

Kurum Dışı Kurumsal Kimlik Yapısı 

Kurum dışı kurumsal kimlik tasarımı, kurum içi kurumsal kimliğe ek olarak yapılan bir iştir. Öncelikle, kurum içi kurumsal kimliğin oturtulmasıyla; kurum dışı çalışmalara başlanılır.
Araç tasarımları, bina cephe tasarımları, tabela vb. tasarımlar; bu alana yönelik olarak yapılabilir. Bunların yanı sıra; kurumun tanıtımı için; broşür, katalog vb. belgeler de amaca yönelik olarak hazırlanabilir. 

Kurum dışı kimlik oluşturulurken; gazete, dergi, televizyon, sosyal medya ve internet gibi alanlarda reklamlar yayınlanabilir. Günümüzde özellikle; web sitesi oluşturulması ve internet reklamları, kimlik kazanımında önemli bir kilit taşı konumundadır.