Hedef Belirlenmesi Nedir? 

Başarılı olmak için, öncelikle hedef belirlenmesi gerekir. Hedefiniz olmadan; belirli bir gayeniz, odağınız ve yönünüz olamaz. Hedef belirlemek, hayatın gidişatını kontrol edebilmeye izin verir.
Hedef belirlenmesi elde etmek istenilen şeyin dikkatlice ele alınmasını, düşünülmesini ve doğru kararlar verilmesini gerektirir. 

Hedef Belirlenmesi Nasıl Yapılır? 

Hedef belirlenmesinin, bazı temel kuralları vardır. 
Öncelikle belirlenecek hedefin, motive edici olması gerekir. Motivasyon, bir hedefe ulaşmanın ana kuralı ve temel ilkesidir.

Belirlenen hedef; kişiyi motive etmeli ve gerçekleştiğini düşündüğünde, kişide bir heyecan uyandırabilmelidir. Çünkü hedef motive ediciyse, kişi sonuca ulaşmak için çabalar. 

Bir diğer kural; hedef, kesinlikle açık olmalı ve iyi bir şekilde tanımlanmalıdır. Belirsiz ya da çok genel olan hedefler, kişiye yeterli bir yön sağlayamaz ve yararsız olur. Net bir hedef belirlenmeli ve yapılan plana sadık kalınmalıdır. 

Hedef, ölçülebilir düzeyde olmalıdır. Kesin ve somut ölçüler içermeli ve hedefin sonucu da ölçülebilir düzeyde olmalıdır. Böylece, belirlenen hedefin başarısını ölçmek de mümkün olacaktır. 

Hedef, gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Belirlenen bir hedefe ulaşabilmenin mümkün olduğundan emin olunmalıdır. Ulaşılamayacak bir hedef belirlemek, kişinin cesaretini kırar ve de kendine olan güvenini de kaybettirir. 

Son bir kural olarak; belirlenecek hedefin, belli bir bitiş tarihi kesinlikle olmalıdır. Belli bir bitiş tarihi belirlenmesi; aciliyet hissi vererek, kişinin daha çok çaba harcamasını sağlar. Bu da; belirlenen hedefe ulaşma yolunda, kişinin başarı olasılığını arttıracaktır.