Boru kumlama işlemi;

            Metal akşamların zamanla uğradığı yıpranma neticesinde oluşan kir, pas ve yağları ortadan kaldırarak metali tekrar eski hale getirme işlemi boru kumlama işlemidir. Kumlama işlemi grit adı verilen aşındırıcı malzemeler ile yapılmaktadır. Bu işlem metalin üzerinde oluşmuş görünen veya görünmeyen bütün zararlı maddeleri yok etmekte ve işlem yapılan metali neredeyse ilk günkü haline getirmektedir. Kumlama işleminin uygulanmasında özel ürünler kullanılmakta ve güvenlik ilk sırada yer almaktadır.

Boru kumlama işlemi nasıl yapılmalıdır?

            Boru kumlaması işlemi hem yapım aşaması hem de sonrasında profesyonel müdahaleler gerektirir. Bu konuda eğitim almış profesyonel kişilerce yapılmalıdır. Kumlama işlemi kumun yüksek basınçlı hava yardımıyla metal yüzeye çarptırılması neticesinde yapılır. Aşırı dikkat ve özen gerektiren bu işlem işin ehli kişilere emanet edilmelidir. Çünkü bu işlem sırasında yapılacak ufak bir yanlış büyük zararlara yol açmaktadır.

            Boru kumlama işleminin tamamlanmasından sonra metal korunmasız bir hale geldiğinden mutlaka koruma altına alınmalı ve dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir. Metalin hava ve sıvıyla teması öncelikle kesilmelidir.

Boru kumlama işleminin faydaları;

            Boru kumlama işlemi uygulandığı metalin uzun süre kullanılmasını sağlar. Bu sayede ekonomik olarak gayet uygun olan bu yöntemle neredeyse kullanılmaz hale gelen makine ve malzemeleri tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz. Kumlama işleminde uzman olan firmalar ile anlaşarak bu işlemin bütün risklerinden kurtulabilir, mükemmel bir sonuca ulaşabilirsiniz.