İleri biyolojik arıtma prosesleri kullanılarak azot ve fosfor giderimi sağlanır. Bu durum bir anlamda çevre kanunu mevzuatına ve doğal dengelerin bozulmasının önüne geçilerek bir arıtma işleminin gerçekleşmesini de sağlamaktadır. Nüfus artışı ve gemilerde oluşan atıklar da dikkate alınarak arıtma işlemleri projelendirilmiştir. 

Terim olarak sludge demucking tam olarak Türkçe karşılığı bulunmamakla birlikte hemen hemen çamur, sulu çamur arıtma ya da çöp arıtma şeklinde çevrilebilir. Sludge demucking işlemi ile yaklaşık iki yüz kırk bin metre küp su çamurlu su arıtmak mümkündür. Bu sayı günlük üç yüz altmış bin metre küptür. Tabi ki bu sayılar değişmektedir.

Atık su, çamurlu su arıtma sistemlerinde suda ki köpük, kum ve çamur gibi kısımlar tutulur. Tutulan bu kısımlar çeşitli işlemlerden geçerek arıtılır. Sudan çıkan çamur hacim olarak büyük ise hem arıtma hem de işlenme anlamında çeşitli sorunlar oluşturmaktadır.

Sludge Demucking Çamur Kaynakları Nelerdir?

Sludge demucking gibi çamur arıtma sistemlerinde sudan çıkarılan çamurun kaynağı, uygulanan proses tipi ve işletmenin metoduna göre değişiklik göstermektedir. Sludge metodunda çamur işleme ve bertaraf metotları birincil işlemler, yoğunlaştırıcı, stabilizasyon, şartlandırma, dezenfeksiyon ve susuzlaştırma olarak sınıflandırılabilir.

Birincil işlemler de çamur öğütme, kum ayırma, çamur karıştırma ve çamur saklama işlemleri yapılarak çamurun boyutu küçültülür. Kum ayırma ve karıştırma işlemleri yapılır. Daha sonra ise depolama ve saklama işlemleri yapılır.